Tezli Yükseklisans Dökümanları
Tezli Yükseklisans Dökümanları
Doküman İşlem
FRM-01 Danışman Değişikliği Formu
İndir
FRM-02 Öğrenci Ders Muafiyet Dilekçesi
İndir
FRM-03 Ders Muafiyet Formu
İndir
FRM-04 Ders Ekleme Çıkarma Formu
İndir
FRM-05 Kayıt Sildirme Dilekçesi
İndir
FRM-06 Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu
İndir
FRM-07 Not Düzeltme Formu
İndir
FRM-08 Ders Kayıt Formu
İndir
FRM-09 Kayıt Dondurma Talep Formu
İndir
FRM-10 Öğrenci İlişik Kesme Belgesi
İndir
FRM-11 Fen ve Sosyal Bilimleri Tez Yazım Süreçlerinde Yapılması Gereken İşlemler
İndir
FRM-12 Fen Bilimleri Alanı Tez Şablonu
İndir
FRM-13 Fen Bilimleri Alanı Tez Yazım Kılavuzu
İndir
FRM-14 Sosyal Bilimler Alanı Tez Şablonu
İndir
FRM-15 Sosyal Bilimler Alanı Tez Yazım Kılavuzu
İndir
FRM-16 Tez Kapağı Word
İndir
FRM-17 Enstitü Tez Kapağı
İndir
FRM-18 Tez Konusu Belirleme Formu
İndir
FRM-19 Tez Konusu/Adı Değişiklik Formu
İndir
FRM-20 İkinci Danışman Talep Dilekçesi
İndir
FRM-21 Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
İndir
FRM-22 Tez Savunma Tutanak Formu
İndir
FRM-23 Tez Değerlendirme Jüri Raporu
İndir
FRM-24 Tez Teslim Formu
İndir
FRM-25 Tez Yazım Ön Kontrol Listesi
İndir
FRM-26 Lisansüstü Seminer Yazım Kılavuzu
İndir
FRM-27 Seminer Sunum Duyurusu
İndir
FRM-28 Seminer Katılım Listesi
İndir
FRM-29 Seminer Değerlendirme Tutanağı
İndir
FRM-30 Ek Süre Talep Dilekçesi
İndir