Yönergeler
Yönergeler
Doküman İşlem
Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Yönerge
İndir
Kurum içi, Kurumlar Arası ve Kurum Dışı Öğretim Elemanı Görevlendirilmesine İlişkin Yönerge
İndir
Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan, Tez Hazırlık Ve Tez Çalışması Dersleri Yönergesi
İndir
Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönergesi
İndir
Seminer Dersi Uygulama Esasları
İndir