Yönetmelikler
yönetmelik
Doküman İşlem
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
İndir
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
İndir
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
İndir
YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
İndir