Yönetmelikler
yönetmelik
Doküman İşlem
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
İndir
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ
İndir
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ
İndir
2547 SAYILI YÖK KANUNU
İndir
YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
İndir