Genel Dökümanlar
genel
Doküman İşlem
FRM-01 Danışman Değişikliği Formu
İndir
FRM-02 Öğrenci Ders Muafiyet Dilekçesi
İndir
FRM-03 Ders Muafiyet Formu
İndir
FRM-04 Ders Ekleme Çıkarma Formu
İndir
FRM-05 Kayıt Sildirme Dilekçesi
İndir
FRM-06 Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu
İndir
FRM-07 Not Düzeltme Formu
İndir
FRM-08 Ders Kayıt Formu
İndir
FRM-09 Kayıt Dondurma Talep Formu
İndir
FRM-10 Öğrenci İlişik Kesme Belgesi
İndir
FRM-11 Fen ve Sosyal Bilimleri Tez Yazım Süreçlerinde Yapılması Gereken İşlemler
İndir
FRM-12 Fen Bilimleri Alanı Tez Şablonu
İndir
FRM-13 Fen Bilimleri Alanı Tez Yazım Kılavuzu
İndir
FRM-14 Sosyal Bilimler Alanı Tez Şablonu
İndir
FRM-15 Sosyal Bilimler Alanı Tez Yazım Kılavuzu
İndir
FRM-16 Tez Kapağı Word
İndir
FRM-17 Enstitü Tez Kapağı
İndir
FRM-18 Görev Yolluk Dilekçesi
İndir
FRM-19 Ek Ders Teslim Tutanak Formu
İndir
FRM-20 Lisansüstü Programlara Kayıt Taahhütnamesi
İndir
FRM-21 Ders Telafi Formu
İndir