Genel Dökümanlar
genel
Doküman İşlem
Ders Kayıt Formu
İndir
Dijital Ortamda Yapılacak Savunma Sınavlarında İşlem Adımları
İndir
ENSTİTÜ TEZ KAPAĞI
İndir
Fen Bilimleri Alanı Tez Yazım Kılavuzu
İndir
FRM-18: TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU
İndir
FRM-20: TEZ SAVUNMA TUTANAK FORMU
İndir
FRM-21: TEZ TESLİM FORMU
İndir
FRM-22: UZAKTAN YAPILAN SINAVLAR İÇİN TEZ SAVUNMA TUTANAĞI
İndir
FRM-23: GÖREV YOLLUK DİLEKÇESİ
İndir
FRM-24:Fen ve Sosyal Bilimleri Tez Yazım Süreçlerinde Yapılması Gereken İşlemler
İndir
FRM-25: Tezsiz Y.L. Dönem Projesi Değerlendirme Formu
İndir
FRM-26:LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU
İndir
FRM-27: TEZ YAZIM ÖN KONTROL LİSTESİ
İndir
FRM-28: Ek Ders Teslim Formu
İndir
FRM-29: Seminer Değerlendirme Tutanağı Online
İndir
FRM-30: Seminer Katılım Listesi Online
İndir
Kayıt Sildirme Dilekçesi
İndir
Öğrenci Dilekçe Formu
İndir
Öğrenci İlişik Kesme Belgesi
İndir
Sosyal Bilimler Alanı Tez Şablonu
İndir
Sosyal Bilimler Alanı Tez Yazım Kılavuzu
İndir
Tez Değerlendirme Jüri Raporu
İndir
Tez Kapağı Word
İndir