Enstitümüz

Vizyon
Lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören saygın kurumlar arasında yer almaktır. Vizyonumuzu geliştirmek için, üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, ilgili kişi ve kurumlarla dayanışma/işbirliği içerisinde sürekli kendini geliştiren kurumsal bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir.