Enstitümüz

Tarihçe
Hakkari Üniversitesi 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü adıyla kurulan Enstitüler, 16 Haziran 2020 tarih ve 31157 Sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığının kararı ile adı ve bağlantısı değiştirilerek Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adıyla Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.