Dönem Uzatan Tezli/Tezsiz II. Öğretim Öğrencilerin Ödemesi Gereken Harç Ücreti

29.09.2021
Dönem Uzatan Tezli/Tezsiz II. Öğretim Öğrencilerin Ödemesi Gereken Harç Ücreti
 
Tezsiz II. Öğretim Yüksek lisans öğrencisinin normal süresi içinde ders veya dönem projesini tamamlayamaması halinde;
1-) Sadece dönem derslerinden veya hem dönem derslerinden hem proje dersinden kalmış ise, öğrenim ücretinin 1 taksitinin dönem dersi sayısına bölünmesinden elde edilen tutarın kalınan ders sayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktarını Üniversitemizin Halk Bankası Hakkari şubesinin TR36 0001 2009 3820 0005 0000 33 İBAN hesabına 04 Ekim - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. 
 
2-) Eğer öğrenci, sadece dönem projesi dersinden üçüncü döneme kalmış ise, belirlenen süresi içinde öğrenim ücretinin 1 taksitinin 1/3'ünün tutarını Üniversitemizin Halk Bankası Hakkari şubesinin TR36 0001 2009 3820 0005 0000 33 İBAN hesabına 04 Ekim - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.