DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK SEMİNER SUNUM İŞLEMLERİ

08 Haziran 2021
DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK SEMİNER SUNUM İŞLEMLERİ
 
Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle Lisansüstü öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken seminerler sanal ortamda toplanılarak yapılabilecektir. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için online iletişim platformu Google Meet kullanılarak  etkinliğin kayıt altına alınması gerekmektedir. Etkinlik online platform üzerinden gerçekleştikten ve kayıt edilen dosya dijital bir araç ile saklandıktan sonra yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.
 
  • Seminer Sunum Duyurusu, danışman tarafından Google Meet üzerinden gönderilen katılımcı listesidir (En az 10 kişi olması gerekir). Ayrıca bu liste Seminer Katılım Listesi (Online)’ne eklenmelidir. Seminer Sunum Duyurusu, DANIŞMAN TARAFIN
 
  • Danışman ‘‘Seminer Değerlendirme Tutanağı (Online)’’ ve ‘‘Seminer Katılım Listesi (Online)’’ isimli formları doldurur ve etkinliğin sorunsuz bir biçimde yapıldığını beyan eden bir yazı ile Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edecektir.
 
  • Danışman sanal ortamda yapılan etkinliğe ilişkin video kaydını veya bu kaydı içeren dijital materyali, bir kopyasını kendinde saklamak şartıyla, Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.
 
  • Anabilim Dalı Başkanlığı video kaydı denetlenen ve usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildiği tespit edilen Seminer etkinliğine ilişkin "Seminer Değerlendirme Formu (Online)" ve "Katılımcı Listesi (Online)" belgelerini ekinde bulunduran Seminer Etkinliğinin uygun bir biçimde yapıldığına vurgu yapan Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne gönderir.
     
  • Seminer Yazım Kılavuzu Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında mevcut olup seminerlerin kılavuza uygun yazılması gerekmektedir. (FRM-26:LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU).
 
  • İlgili Seminer etkinliğine ilişkin dijital kaydın 2 yıl boyunca saklanması Danışman Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığının sorumluluğundadır.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
FRM-29 Seminer Değerlendirme Tutanağı Online
İndir
FRM-30 Katılım Listesi Online
İndir