Araştırma ve Geliştirme Politikası
AR-GE politikamız, ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması şeklindedir.