Toplumsal Katkı Politikamız
TOPLUMSAL KATKI POLİTİKAMIZ
Hakkari Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi hususunda önemli adımlar atmış ve atmaya devam eden bir kurumdur. Eğitim Öğretimden Araştırma faaliyetlerine kadar pek çok alanda önemli atılımlar yapan Hakkari Üniversitesi doğrudan olmasa bile Toplumsal Katkı konusunda da bir takım adımlar atmış, atmaya da devam etmektedir.
Üniversitemiz toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmayı; iç ve dış paydaşları ile birlikte toplumun eğitim, sağlık, istihdam refah ve huzurunun gelişmesine, bilgi, beceri ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı, topluma hizmet faaliyetlerini nitelik ve nicelik açısından artırmayı, sosyal sorumluluk bilincini artıracak faaliyetleri üniversitenin iç ve paydaşları arasında yaymayı, tüm iç ve dış paydaşları sosyal sorumluluk faaliyetlerine özendirmeyi, bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmalara öncelik tanımayı ilke edinmiştir. Kurumumuz topluma hizmet alanında yürütülen proje ve faaliyetleri sürekli iyileştirme anlayışıyla kalite güvence sistemi kapsamında düzenli ve sistematik değerlendirmeyi ve izlemeyi amaçlamaktadır.
Bu anlamda üniversitemiz için toplumla ve paydaşlarıyla birlikte topluma hizmet edecek topluma faydalı olacak, toplumsal sorunlara çare arayan eylemler gerçekleştirerek Toplumsal Katkı alanında aktif bir politika izlemeyi temel hedef olarak görmekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir.