Eğitim ve Öğretim Politikamız
EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ
            Hakkari Üniversitesi sahip olduğu genç ve dinamik akademik kadrosuyla yenilikçi ve üreten bir kurum olma hedefine doğru ilerlemektedir. Üniversitemiz 2022 yılı itibariyle kalite politikasının bir gereği olarak eğitim-öğretim sürecinde günümüz eğitim becerilerini ve teknolojilerini ön plana almaktadır. Üniversitemiz yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı, yaşam ve meslek becerileri, esneklik ve uyum, girişimcilik, sosyal ve kültürlerarası üretkenlik ve sorumluluk, liderlik gibi alanları kapsayan günümüz becerilerinin öğrencilere kazandırılmasını önemsemektedir. Eğitim öğretime yönelik kalite politikamız, 21. yüzyıl becerileri ve eğitim bilimlerinde yaşanan yenilikler ile tüm meslek eğitim programları arasında uyumu temel almaktadır. Bu bağlamda programlarımızda ve eğitim sistemimiz içerisinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Eğitimin yeterlilik temelli planlanması, öğrenme öncelikli eğitim-öğretim stratejileri ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin günümüz becerileri ile beraber değerlendirilmesi yeterliliklerin güvence çerçevesini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımların sonucu olarak üniversitemizde eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim öğretimde niteliğin yükseltilmesi ve öğrenci memnuniyetinin artırılması beklenmektedir.