İdari Birim Kalite Komisyonları
 
 
Adı ve Soyadı
Komisyondaki Görevi
Personel Daire Bşk.
İsmail ALKAN
Başkan
Hurşit PALA
Birim Çalışanı
Öğrenci İşleri Daire Bşk.
Namık GÜZEL(Şube Müdürü)
Başkan
Halil KÖÇE (Memur)
Birim Çalışanı
Bilgi İşlem Daire Bşk.
Mehmet Salih KURT
Başkan
Sebahattin YİĞİT
Yeşim ÖZBULUT (Mühendis –Üye)
Birim Çalışanı
İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
Ali KONÜR
Başkan
Yusuf Tetik
Birim Çalışanı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.
Bilal YILMAZ
Başkan
 
Birim Çalışanı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
Nusrettin TUĞA
Başkan
Ceng DERE
Birim Çalışanı
Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hasari TUNCAY
Başkan
Şehmüs FİDAN
Birim Çalışanı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
Erdoğan     AKBULUT
Başkan
Erbil AÇAR-Bahattin YAKIŞ
Birim Çalışanı
Hukuk Müşavirliği
Mehmet TANLAK
Başkan
Barış ZEYDANOĞLU
Birim Çalışanı
Yeşil Alan Müdürlüğü
M. Nezir BULMAZ
Başkan
Cevher BEYTER
Birim Çalışanı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Nurettin ERTEKİN
Başkan
Murat YILMAZ
Birim Çalışanı
Arşiv Müdürlüğü
Bilal YILMAZ
Başkan
M. Selim BOR
Birim Çalışanı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Şahin ÇALİ
Başkan
Selim ARSLAN
Birim Çalışanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Namık GÜZEL (Şube Müdürü)
Başkan
Halil KÖÇE(Memur)
Birim Çalışanı
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Duygu SELÇUK
Başkan
Rıdvan DALMAZ
Birim Çalışanı
Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza DENİZ
Başkan
Savaş BEYTER
Birim Çalışanı
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza DENİZ
Başkan
Sabri GEZER
Birim Çalışanı