Kalite komisyonu
KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
ADI SOYADI
BİRİMİ
BAŞKAN
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
REKTÖR
BAŞKAN VEKİLİ
Prof. Dr. Erdoğan BADA
REKTÖR YARDIMCISI
KALİTE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Cemal ULUTAŞ
Eğitim Fakültesi
 
 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERDEK
Sağlık Hizmetleri MYO
Kerim AKAR
Öğrenci işleri Daire Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÜL
Eğitim Fakültesi
UZAKTAN EĞİTİM
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİR
Uzaktan  Eğitim Merkezi
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Yargı BAYDİLLİ
PUKOM Merkezi
ULUSLARARASILAŞMA
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza DENİZ
Dış ilişkiler Ofisi Koordinatörlüğü
AKREDİTASYON
 
Dr. Öğr. Üyesi Metehan KUTLU
Akreditasyon Çalışma Grubu Başkanı
TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK
 
Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY
Hakkâri Ünv. Sürekli Eğitim Mr.
 
 
YÖNETİM SİSTEMİ
 
Senar HATİM
Genel Sekreter
Habip BEYTER
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Feridun ALP
Genel sekreter Yardımcısı
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
Fadıl KILIÇ
Öğrenci Temsilcisi