Anket Sonuçları
Anket Sonuçları
Doküman İşlem
Çalışan ve Müşteri (akademik ve idari personel) Memnuniyet Anketi 2022
İndir
Dış Paydaş Değerlendirme Anketi 2022
İndir
Eğitim Öğretimin Niteliği 2022
İndir
Öğrenci Değerlendirme Anketi 2022
İndir
Çalışan ve Müşteri (akademik ve idari personel) Memnuniyet Anket Sonuçları 2021
İndir
DIŞ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME ANKETİ 2021
İndir
Eğitim-Öğretimin Kalitesi Değerlendirme Anketi 2021
İndir
2020 yılı memnuniyet anket sonuçları
İndir
2019 Kurum Gösterge Raporu
İndir
Kurumsal Geri Bildirim Raporu 2018
İndir
HÜ-2015-2016-2017 Gösterge Raporu
İndir
2018 HÜ Yönetimin Gözden Geçirmesi Tutanağı
İndir
2018-Birimlerde Yürütülen Eğitim Öğretimin Niteliği
İndir
HÜ- 2018 Dış Paydaş Anket Raporu
İndir
2018_2017_2016_2019_Öğrenci müşteri memnuniyeti
İndir
Eğitim_Öğretimin_Niteliği_2018_2019
İndir
2018 HÜ Sistem Performans Raporu
İndir
2017 Öğrenci Memnuniyet Anketi
İndir
2017 Dış Paydaş Anketi
İndir
9000TEMEL EĞİTİM
İndir