Anket Sonuçları
Anket Sonuçları
Doküman İşlem
2017 Dış Paydaş Anketi Önizle
İndir
2017 Öğrenci Memnuniyet Anketi Önizle
İndir
2018 HÜ Sistem Performans Raporu Önizle
İndir
2018 HÜ Yönetimin Gözden Geçirmesi Tutanağı Önizle
İndir
2018 Memnuniyet Anketi Önizle
İndir
2018-Birimlerde Yürütülen Eğitim Öğretimin Niteliği Önizle
İndir
9000TEMEL EĞİTİM Önizle
İndir
HÜ- 2018 Dış Paydaş Anket Raporu Önizle
İndir
HÜ-2015-2016-2017 Gösterge Raporu Önizle
İndir