Anket Sonuçları
Anket Sonuçları
Doküman İşlem
Çalışan ve Müşteri (akademik ve idari personel) Memnuniyet Anket Sonuçları 2021
İndir
DIŞ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME ANKETİ 2021
İndir
Eğitim-Öğretimin Kalitesi Değerlendirme Anketi 2021
İndir
2020 yılı memnuniyet anket sonuçları
İndir
2019 Kurum Gösterge Raporu
İndir
2018 Memnuniyet Anketi
İndir
Kurumsal Geri Bildirim Raporu 2018
İndir
HÜ-2015-2016-2017 Gösterge Raporu
İndir
2018 HÜ Yönetimin Gözden Geçirmesi Tutanağı
İndir
2018-Birimlerde Yürütülen Eğitim Öğretimin Niteliği
İndir
HÜ- 2018 Dış Paydaş Anket Raporu
İndir
2018_2017_2016_2019_Öğrenci müşteri memnuniyeti
İndir
Eğitim_Öğretimin_Niteliği_2018_2019
İndir
2018 HÜ Sistem Performans Raporu
İndir
2017 Öğrenci Memnuniyet Anketi
İndir
2017 Dış Paydaş Anketi
İndir
9000TEMEL EĞİTİM
İndir