2022 yılı Kalite ve Dökümantasyon Eğitimi

24.02.2022
Üniversitemizin tüm idari ve akademik birimlerinin kalite komisyonlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda Kalite Koordinatörü Doç.Dr. Cemal ULUTAŞ tarafından kalite kültürünün tüm birimlere yayılması amacı ile aşağıdaki konularda  sunum gerçekleştirildi.
  1. Kalite kültürünün tüm kuruma yayılması için hazırlanan 2022 yılı Eğitim Planı hakkında bilgi verildi.
  2. Akademik ve İdari birimlerin kalite komisyonları tarafından planda belirtilen tarihlere dikkat edilerek birimlerde eğitimlerin verilmesi ve kanıtlayıcı evrakların hazırlanarak Kalite Koordinatörlüğü ne gönderilmesi konusunda bilgi verildi.
  3. Üniversite genelinde kullanılan dökümantasyon sistemini tanıtıldı.
  4. Kalite el kitabı tanıtıldı.
  5. Üniversitemizde uygulanan prosedür, proses, ve talimatlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
  6. Hedefler, Hedef Eylem Planları, Risk Eylem Planları ve Ortaya Çıkan Risk Listesi hakkıda bilgi verildi.
  7. Birimlerinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
  8. Bir hafta içerisinde alınan eğitimleri kendi birimlerinde vermeleri konusunda gereken açıklamalar yapıldı. İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdirildi.