2022 Yılı Eğitim Öğretim Strateji Belgesi Tanıtımı

08.03.2022
Dr. Öğrt. Üyesi Melek ERDEK tarafından 10.03.2022 tarihinde saat 10:00 da online ortamda tüm birimlerin kalite temsilcilerinin katılacağı 2022 yılı Eğitim Öğretim Strateji Belgesi tanıtımı yapılacaktır.