Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Daire Başkanı Görev Tanımı Önizle
Şube Müdürü Görev Tanımı Önizle
Kütüphaneci Görev Tanımı Önizle
Şef Görev Tanımı Önizle
Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı Önizle
Kütüphane Personeli (Sürekli İşçi) Görev Tanımı Önizle