Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Mukadder BARAN YÖK´teki toplantıya katıldı.(13 Aralık 2017)

12 Temmuz 2018
Yükseköğretim Kurulu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla "Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu" düzenlendi.
Kadın istihdamına yönelik yaşanan problemler ve çözüm önerilerinin etraflıca ele alındığı sempozyuma milletvekilleri, üniversitelerden rektör ve rektör yardımcıları, üniversitelerin kadın çalışma merkezi yetkilileri, ilgili akademisyenler, kadın girşimciler ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler katılmıştır.Sempozyuma Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mukadder BARAN katılmıştır. Türkiye'nin farklı üniversitelerinin Kadın Sorunları Araştırma Merkezlerinin yetkililerinin katılmış olduğu sempozyum, üniversitelerin Kadın Sorunları alanında çalışma deneyimlerini paylaşmalarına da olanak sağlamıştır.
Sempozyumun açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya birer açılış konuşması gerçekleştirmişlerdir.
Kadınların ekonomik yaşama katılımı ve toplumdaki konumlarının üst düzeye çıkmasının ülkelerin kalkınmasının ve gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, "Ülkemizde özellikle son on yılda kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamında önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı itibari ile %32,5 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılında %41'e çıkarılması hedeflenmiştir" ifadelerini kullanmıştır.
Kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile erken yaşta ve zorla evliliklerde mücadele konuları olmak üzere üç eksende hazırlanan eylem planları ile önemli mesafeler aldıklarını belirten Bakan Kaya, Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasında kız çocuklarının mesleki eğitim veren kurumlarda eğitim almasının daha cazip hale getirilmesinin de son derece önemli olduğunun altını çizmiştir.