Değerlerimiz
 • Toplumsal Yararlılık,
 • Çağdaşlık,
 • Katılımcılık,
 • Ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak.
 • Güvenilirlik,
 • Çevrecilik,
 • İş birliği, dayanışma ve paylaşma,
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık,
 • Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde   haksız rekabeti  tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli  korumak.
 • Şeffaflık,
 • Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak.
 • Hesapverilebilirlik,
 • Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak.
 • Çalışan memnuniyeti,
 • Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak.