Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında konut tahsis başvurularının güncellenmesi

16.07.2020
11/07/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2754 karar sayılı "Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine istinaden; 05/06/2020 tarihli duyuru ile başvuruları alınmaya başlanan Zeynelbey Yerleşkesi Kampüsünde bulunan 104 adet lojman dağıtımıyla ilgili başvuruların güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda;  engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi bulunan personel, gazi ve şehit yakınları ile 1. başvuru döneminde başvuru yapamayan personelin 16/07/2020 - 24/07/2020 tarihleri arasında ekli Lojman Tahsis Formunu doldurarak başvuru yapmaları veya başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.
 
Not:
1- Başvuru sırasında 05/06/2020 tarihli duyuruda (Duyuru Linki) belirtilen hükümler ile Konut Tahsis ve Yönetim Yönergesinde (Yönerge Linki) belirtilen hükümlere dikkat edilmelidir. 
2- Engelli ve konutta beraber oturacağı aile fertlerinden engelli raporu bulunanlar ilgili raporu başvuru formuna eklemelidir.
3- Gazi ve şehit yakınları durum gösterir belgelerini başvuru formuna eklemelidir.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Lojman Tahsis Formu
İndir