Yazım Kuralları
 
 
 • Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Aralık tarihinde yılda bir sayı olarak Yayımlanan açık erişimli, ulusal akademik bir dergidir.
 • Yazıların, İlahiyat alt alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir.
 • Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın periyodundan 45 gün önce (1 Ekim), diğer kategorilerdeki yazıların ise yayın tarihinden 30 gün önce (15 Ekim) gönderilmiş olması gerekmektedir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.
 • Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi intihal taraması (turnitin-iThenticate), ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerini sırasıyla işletilir.
 • Tüm yazılar alan uzmanları tarafından ön-değerlendirme ve hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Yazıların yayımlanması bu hakemlerin onayına bağlıdır ve yazarlar kendilerinden istenildiği takdirde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
 • Ön-değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gündür. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilmektedir.
 • Gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır. Yazı göndereceklerin Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi’ni okuması beklenir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayımlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayımlanması mümkündür ve bu hususta Editörler Kurulu’nun kararı geçerlidir.
 • Editörler Kurulu üyeleri, kendi yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın süreçlerine tabidirler.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazıların yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle hangi kategoride olursa olsun yazıların ilk başvurusunda Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’nin usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Yazıların dergiye ulaştırılması öncesinde Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’nin incelenmesi, Microsoft Office Word programında Garamond fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, 2 yana yaslı ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” şeklinde tanımlanmış olması beklenir.
 • Dergide atıf sistemi olarak İsnad Atıf Sistemi  ikinci edisyon esas alınacaktır. 
 • İnternet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresleri, son erişim vakti ile birlikte eksiksiz olarak gösterilmelidir.
 • Dergide tam transliterasyon sistemi uygulanmaktadır; bu nedenle yazıların hakem değerlendirmeleri sonrasında Yayın Rehberi dikkate alınarak transliterasyonunun yapılması beklenir. Oluşabilecek eksiklikler veya yanlışlıklar, Editörler Kurulu tarafından editöryal okuma sürecinde giderilir.