Amaç ve Kapsam
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (HUİFD) yılda bir kere yayımlanan, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yeni çalışmaları teşvik eden ve kör hakemlik sistemini uygulayan uluslararası akademik bir dergidir. 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır ve Türkiye’de ilahiyat alanında akademik platformlardan birisi olmak hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Derginin öncelikli amacı, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında gerçekleştirilmiş nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek olmaktır. Bu bağlamda ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oluşmuş mevcut bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır.
Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolaylıkla ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedefleyen HÜİFD açık erişime sahiptir. Derginin tüm sayılarındaki yazılara web sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişim mümkündür. Yazılar herhangi bir üyelik gerekmeksizin PDF formatında indirilebilir. Yazarlardan hiçbir şekilde ve gerekçeyle ücret talep edilmez.
 
 
HÜİFD benimseyip ilan ettiği yayın ilkeleriyle uyumlu olarak üretilmiş akademik bilginin her formatına alan açmaktadır. Bu kapsamda araştırma makalesinin yanı sıra araştırma notu, kitap ve toplantı değerlendirmesi gibi farklı yazı türlerini de değerlendirmeye almaktadır. HÜİFD’de İlahiyat Fakültesi’nde mevcut bütün çalışma alanlarıyla ilgili Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır. Bu alanların listesi şöyledir:
  • İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kıraat
  • Felsefe: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık
  • Tarih: Dinler Tarihi, Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Sanat Tarihi
  • Edebiyat: Türk-İslam Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı
  • Beşeri Bilimler Alanı: Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dini Musiki