Genel Bilgiler
Hakkari İlahiyat Dergisi, Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin hakemli ve uluslararası akademik yayınıdır.
Yılda bir sayı olarak yayınlanır (31 Aralık) ve açık erişime sahiptir.
Dergide başta İslam ilimleri olmak üzere, felsefe ve din bilimleri, tarih ve edebiyat alanlarının çeşitli boyutlarına akademik katkı sağlayacak araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi kategorilerinde çalışmalar değerlendirmeye alınır; bu alanlardaki ilmi üretimi teşvik etmek ve araştırmacılar için nitelikli bir yayın platformu oluşturmak hedeflenir.
Dergide Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe dillerinde çalışmalar yayımlanabilir.
Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir.