Misyonumuz
Fakültemiz;
 
  • Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı
  • Örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla, toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş,
  • Sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, 
  • İnsanlara empati ile yaklaşabilen,
  • Etik ve estetik değerlere sahip,
  • Toplumsal sorumluluk alabilen,
  • Özgün düşünce üretebilen,
  • Nitelikli din bilimleri uzmanları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştiren,
  • İnançlı, bilgili, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.