Tanıtım
   Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kurulması, Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nün, İlahiyat Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bölüm,  anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı ile sanat dalları açılması konusundaki teklifi 11/04/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri'nin açılması uygun görülmüştür.