Genel Bilgiler
TARİHÇE
2008 yılında kurulan Hakkari Üniversitesi'nin açılan ilk fakültelerinden biri olarak 2009 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. 2015 yılına kadar öğretim faaliyetini sürdürdüğü tek bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi iken; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İktisat Bölümü ile Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümleri de akademik eksiklerini tamamlayarak öğrenci almaya başlamıştır; 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün adı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olarak güncellenmiştir. İşletme ve Maliye Bölümleri de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.


GENEL BİLGİLER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz bünyesinde 5 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde toplam 29 öğretim elemanı bulunmakta olup her geçen gün bu sayı artmaya devam etmektedir. Öğretim elemanlarımızın bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
 
Bölümler Öğretim Elemanı Sayısı
İktisat 6
İşletme 10
Maliye 7
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 6
Sağlık Yönetimi  -