Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Dekanlık Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Dekan Yardımcılığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Dekan Sekreteri Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Sekreterliği Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Disiplin Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Başkanlığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Başkan Yardımcılığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Sekreterliği Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Elemanı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Sınav Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bologna Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
ADEK Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
ÇAP Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
DGS Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Yatay Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Personel Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Yazı İşleri Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğrenci İşleri Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Muhasebe Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir