Hizmet Envanteri
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
 
      SIRA NO
 
SIRA NO
 
Birim Kodu
STANDART DOSYA PLANI KODU
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE İŞ SÜRECİ
HİZMET ALANLAR
HİZMETİN SUNUM SÜRECİ
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
İLK BAŞVURU MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSI YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI
1
 
 
Hakkari Üniversitesi Hukuk Müşavirliği adına gelen her türlü evrakı almak
 
İlgili evrakın imzalı aslı.
Öğrenci
Personel
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hukuk Müşavirliği (Gelen evrak)
Memur
Avukat
Hukuk Müşaviri
Genel Sekreter
 
Hukuk Müşavirliği Birimi
Hukuk Müşavirliği Birimi
1 Gün
2019 yılı
Birime gelen tüm evrak sayısı
706
Evet
2
 
 
Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki konumlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, birimler tarafından gönderilen görüş yazılarına cevap vermek
 
Tüm birimler
Rektörlük Gelen Evrak
 
Memur
Avukat
Hukuk Müşaviri
Genel Sekreter
 
Hukuk Müşavirliği Birimi
Hukuk Müşavirliği Birimi
Sürekli
 
Evet