Kamu Hizmet Standardı Tablosu
Kamu Hizmet Standardı Tablosu
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
 
 
Davaların Açılması, Takibi ve Neticelendirilmesi
 
Dava ile ilgili, iddia ve savunmaları kanıtlayacak her türlü bilgi ve belgeler
 
İşlemin yapılma süresi işin niteliğine göre 7-14 gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.
 
 
2
 
 
İcra Takibi Yapılması, Takip Edilmesi ve Neticelendirilmesi.
 
İcra takibi ile ilgili ve takibe ya da itiraza dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler
 
İşlemin yapılma süresi 7 gündür. Ancak niteliği gereği sonuçlanma süresi belirli değildir.
 
3
 
 
Tebligatlar
(İhtarnameler)
Hukuki işleme dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler istenerek, bunlardan lüzumlu görülenler tebligata eklenir.
 
Tebligata dayanak olacak bilgi ve belgelerin edinilmesinden itibaren 5 gün.
 
4
 
 
Hukuki Görüşler
 
Hukuki ihtilafı ortaya koyan her türlü belge
 
15 gün.
 
5
 
 
Personelin görevlendirme işleri
 
Yok
 
3 gün.
 
6
 
 
Yıllık Faaliyet Raporları
 
Yok
 
1 ay.
 
7
 
 
 
Disiplin ve ceza işleri
 
Soruşturmaya esas ve her türlü bilgi ve belge ile soruşturma dosyası
 
15 gün.
 
 
 
 
 
8
Bilgi Edinme Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması
 
İlgili her türlü bilgi ve belge
 
 
10 iş günü.
            Başvuru esnasında eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri      :Hukuk Müşavirliği
İsim                       :Samiye AÇAR
Unvan                    :Avukat
Tel                        :0 438 212 1212 (1267)
İkinci Müracaat Yeri  :Hukuk Müşavirliği
İsim                       :Mehmet TANLAK
Unvan                    :Hukuk Müşaviri
Tel                        :0 438 212 1212 (1267)
Adres                     :Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü