Misyon&Vizyon

Misyon:

Danışmanlık hizmetlerini fonksiyonel hale getirerek tüm birimlerin tesis edeceği işlemlerde azami ölçüde mevzuata uygun olarak işlemlerin tesisini sağlamak ile, dava ve ihtilaf konusu olabilecek hususları asgariye indirmek, dava ve mütalaa ile ilgili konularda da alt yapıyı hukuki kurallar içerisinde oluşturularak ihtilaf konusunun yargıya taşındığı durumlarda haklılığımızın ortaya konulmasını sağlamak, sonuç olarak davalardaki başarı oranımızı yükseltmektir.

Vizyon:

Daha az sayıda hukuki ihtilaflara, her ihtilaf için daha çok zaman ayırıp güncellenmiş mevzuata uyarlılık içerisinde dava sayısını olabildiğince azaltmak ve  davaların üniversitemiz lehine sonuçlanma oranını sürekli yükseltmektir.