Mezun Takip Komisyonu

Üyeler
MEZUN TAKİP KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi
Saim GÜNDOĞAN Başkan
Arş. Gör. Pınar ERTUNÇ ONAY Üye
Öğr. Gör. Ali YİĞİT Üye
Öğr. Gör. Abdullah YOLDAŞ Üye
Öğr. Gör. Pelin YOĞUN Üye
Öğr. Gör. Ertuğrul GÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZÇELİK Üye