Hakkari Bölgesinde Yaşayan Kınalı Keklik (Alectoris chukar, Gray, 1830)’in Üreme Ekolojisi ve Dağılı
Bu çalışmada, Kınalı keklik (Alectoris chukar, Gray, 1830)’in Hakkari bölgesindeki popülasyon büyüklüğü, dağılımı ve üreme ekolojisi çalışılacaktır.
Araştırma; Hakkari ili sınırları içerisinde özellikle kınalı keklik türünün yoğun yaşadığı ve ürediği alanlar başta olmak üzere bölgedeki diğer alanlarda Mart 2020-Aralık 2021 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Türün popülasyon yoğunluğu gözleme dayanarak, belli gözlem noktalarından belirlenecektir. Üreme bölgelerinde türe ait yuvalar belirlenip, bu yuvalar üzerinde belli ölçüm ve gözlemler ile üreme başarısı ortaya konulacaktır. Üreme başarısı ve popülasyon değişimleri verilerin normal dağılım gösterip göstermemesine bağlı olarak istatiksel analiz programları ile yapılacaktır. Türün Hakkari ili sınırlarındaki popülasyon dağılımlarını ise Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı ArcGIS-ArcMAP 10.2 programıyla sayısal haritalara işlenecektir. Böylece Kınalı kekliğin Hakkari’deki doğal dağılımı, üreme yoğunluğu, üreme başarısı, koruma durumu ortaya çıkarılmış olacaktır.