Genel Tanıtım
04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi uyarınca Hakkari  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak biyolojik çeşitliliği araştırma, koruma, depolama ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin farkındalık yaratmak amacı ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere 2019 tarihinde kurulmuştur.