Bir Yılan Türü Kayıt Altına Alındı

20.08.2021
“Hakkari İli Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojik Olarak Tanımlanması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı” isimli Bilimsel Araştırma projesi kapsamında ülkemiz için yeni kayıt olan yılan türü tespit edildi.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) yürütücülüğünde Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz bulunurken  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aziz Avcı ve Prof. Dr. Nazan Üzüm,  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Ilgaz ise araştırmacı olarak yer aldı.
 
Ülkemizde Platyceps cinsine ait üç tane tür yer alırken dördüncü tür olarak tespit edilen bu tür Platyceps rhodarachis (Jan, 1863) türüdür. Hakkari İli’nde yer alan bu tür ülkemiz herpetofaunasına 60’cı tür olarak yer almıştır. Yeni tür kaydı uluslararası hakemli Zoology in the Middle East dergisinde ‘First record of Jan’s Cliff Racer, Platyceps rhodorachis (Jan, 1863) (Serpentes: Colubridae) in Turkey’ ismi ile yayımlanmıştır.