Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İlanı

15.10.2021
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLANI
 
  1. Başvurular 15 Ekim 2021 (Cuma) saat 10:00’da başlayıp, 20 Ekim 2021 (Çarşamba) tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Ön kayıtlar Hakkâri Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimine online sistem üzerinden yapılacaktır. Sisteme Giriş İçin Tıklayınız.
  2. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz ve diğer Üniversitelerin ekli tablodaki bölümlerinden yalnızca mezun olanlar başvurabilecektir.
  3. Ön kayıt müracaatları alındıktan sonra başvurular YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin belirlediği usul ve esaslar ile Hakkâri Üniversitesi Senatosunun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirmeler yapılacaktır.
  4. Adayların Ön kayıt için vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılacağından, kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde beyanda bulundukları tarihteki bilgilerini ibraz etmek zorundadırlar. (Ön kayıt işlemlerinde herhangi bir belge talep edilmemektedir.)
  5. Sıralamalar, YÖK not dönüşüm sistemindeki (100’lük sistem) notlara göre yapılacaktır. Öğrenci kabulünde herhangi bir not barajı bulunmamaktadır.
  6. Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıtları yapılan adayların; yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Kayıt ücreti iki eşit taksit şeklinde ödenecektir ( KDV dâhil Toplam 1700+1700=3400 TL ).
  7. Eğitim-öğretimin pandemi koşulları göz önünde bulundurularak (ilgili mevzuat gereği) derslerin % 40’ı uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleşecektir. Pandemi gidişatına göre bu dersler yüz yüze olarak da düzenlenebilecektir. Öğretmenlik Uygulaması dersleri yüz yüze olup, ilimiz sınırları içerisindeki MEB okullarında yapılacaktır.
  8. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde yapılıp, kesinlikle daha sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  9. Öğrenci kontenjanımız 354 öğrenci olarak belirlenmiştir.
 
 
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURALBİLECEK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI
(Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı/Fakülte Dikkate Alınarak Başvuru Yapılmalıdır)
 
ATAMAYA ESAS OLAN ALAN
 
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE
 
KONTENJAN
 
 
 
 
Beden Eğitimi
 
 
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3. Spor Bilimleri Fakültesi
4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilişim Teknolojileri
 
 
1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi
5. Bilgisayar Mühendisliği
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
9. Matematik-Bilgisayar Bölümü
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
12. Bilgi Teknolojileri
13. Yazılım Mühendisliği
14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
17. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
18. Bilgisayar Bilimleri
19. Yönetim Bilişim Sistemleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
Biyoloji
 
 
1. Biyoloji Öğretmenliği
2. Biyoloji Bölümü
3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
4. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
 
 
24
 
 
Coğrafya
 
 
1. Coğrafya Öğretmenliği
2. Coğrafya Bölümü
 
 
24
 
 
 
Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi
 
 
1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
4. Çocuk Gelişimi Bölümü (*)
5. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü
 
 
24
 
 
 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
 
 
 
3. İlahiyat Fakültesi
4. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
5. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
6. Dinî İlimler Fakültesi
7. İslami İlimler Fakültesi
 
 
 
 
36
 
 
 
 
İngilizce
 
 
 
2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü
(İngilizce)
5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
 
 
 
 
36
 
 
 
Matematik
 
 
 
2. Matematik Bölümü 
3. Matematik-Bilgisayar Bölümü
4. Matematik Mühendisliği
5. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Bölümü
 
 
 
 
36
 
 
Rehberlik
 
 
2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı
3. Psikoloji Bölümü
 
 
36
 
 
Tarih
 
 
 
 
2. Tarih Bölümü
 
30
 
 
 
 
Türk Dili ve Edebiyatı
 
 
 
2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
4. Türk Halkbilimi Bölümü
 
 
 
36
 
 
Sağlık/Sağlık Hizmetleri
 
 
 
1. Hemşirelik Yüksekokulu
2. Hemşirelik/Bölümü
3. Ebelik/Bölümü
4. Sağlık Memurluğu/Bölümü
5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
6. Sağlık Eğitimi Bölümü
 
 
 
12
 
TOPLAM
 
*354
*İlk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar Formasyon Birimi tarafından uygun olduğu takdirde diğer bölümlere aktarılabilecektir.