Farabi Birim/Bölüm Koordinatörleri
BİRİM
BÖLÜM
BİRİM/BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
E-POSTA ADRESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Faruk MİKE
farukmike@hakkari.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Dr. Öğr. Üyesi Mahsum ASLAN mahsumaslan@hakkari.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERDEK
melekerdek@hakkari.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AĞIL
hasanagil@hakkari.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERDEK melekerdek@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Birim Koordinatörü Dr. Yurdagül BOĞAR yurdagulbogar@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Dr. Bestami Buğra ÜLGER bestamibugraulger@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dr. Gökhan KULU gokhankulu@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Arş. Gör. Haydar ÖZDEMİR haydarozdemir@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Nalan YILMAZ zeynepnalanalkan@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Arş. Gör. Uğur CANSIZ ugurcansiz@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Dr. Öğr. Üyesi Mürşit AKSOY mursitaksoy@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Arş. Gör. Sibel KURTOĞLU sibelkurtoglu@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F. Birim Koordinatörü Dr. İdris TURAN idristuran@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F. İşletme Dr. Öğr. Üyesi Hava YAŞBAY KOBAL havayasbay@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F. İktisat Öğr. Gör. Ferhat ÖZTUTUŞ ferhatoztutus@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F. Maliye Arş. Gör. Burak ÖKDE burakokde@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dr. Altun ALTUN altunaltun@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Birim Koordinatörü Arş. Gör. Yusuf TAN yusuftan@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Özcan OĞUR ozcanogur@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhterem DEMİROĞLU muhteremdemiroglu@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa DAŞKIRAN m.mustafadaskiran@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Arş. Gör. Şefik DEMİR sefikdemir@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Yunus BAŞARAN yunusbasaran@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO İnşaat Öğr. Gör. Yunus BAŞARAN yunusbasaran@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Engin KORKMAZ enginkorkmaz@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Veterinerlik Öğr. Gör. Z. Serbay SANDALCIOĞLU suleymanyilmaz@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. Adnan YOLDAŞ adnanyoldas@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Öğr. Gör. Medeni KARAKAYA
medenikarakaya@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Elektirk ve Enerji Öğr. Gör. Erşan Ömer YÜZER yunusozkan@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Öğr. Gör. Önder EKEN ondereken@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr. Gör. Sibel CANAN sibelcanan@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Mimarlık ve Şehir Planlama  Öğr. Gör. İlhami AY ilhamiay@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Y. Öğr. Gör. Taner AYDOĞAN taneraydogan@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO Elektronik ve Otomasyon Öğr. Gör. Yusuf SOYVURAL yusufsoyvural@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Ertuğrul GÜL ertugrulgul@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Öğr. Gör. Ali Kemal ZİREK akemalzirek@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim ve Organizasyon  Öğr. Gör. Serdar ÖZDİNÇ serdarozdinc@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. Davut AÇAR davutacar@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Dilehan AVŞAR dilehanavsar@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Dilehan AVŞAR dilehanavsar@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO Ulaştırma Hizmetleri Öğr. Gör. Sedat KESİCİ sedatkesici@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK elifozturk@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO Elektrik ve Enerji Öğr. Gör. Burhan YILMAZ burhanyilmaz@hakkari.edu.tr