Farabi Birim/Bölüm Koordinatörleri
BİRİM
BÖLÜM
BİRİM/BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
E-POSTA ADRESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV
islammusayev@hakkari.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YILDIZ
fikretyildiz@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin KOÇ
nizamettinkoc@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Arş. Gör. Osman KARAHAN
osmankarahan@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
Arş. Gör. Ayhan YAVUZ ÖZDEMİR
ayhanyavuzozdemir@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim
Dr. Öğr. Üyesi Metehan KUTLU
metehankutlu@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim
Arş. Gör. Betül YAR SEVMİŞ
betulyar@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Ferit GÜRBÜZ
feritgurbuz@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Mukadder BARAN
mukadderbaran@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Nilay KINAY CİVELEK
nilaykinay@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Arş. Gör. Kerem AKTAŞ
keremaktas@hakkari.edu.tr
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor
Ahmet DÖNGER
ahmetdonger@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F.
Birim Koordinatörü
Arş. Gör. Burak ÖKDE
burakokde@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F.
Maliye
Arş. Gör. Burak ÖKDE
burakokde@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F.
İşletme
Arş. Gör. Pınar ERTUNÇ
pinarertunc@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F.
İktisat
Arş. Gör. Osman SEYİTOĞULLARI
osmanseyitogulları@hakkari.edu.tr
İ.İ.B.F.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör. Hıdır DOĞAN
hidirdogan@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV
islammusayev@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
İlköğretim Din Kül. Ve Ahlak Bilgisi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARDAK
ahmetbardak@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Arş. Gör. Yusaf TAN
yusuftan@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arş. Gör. Mesut AKDOĞAN
mesutakdogan@hakkari.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Arş. Gör. Osman ABAL
osmanbal@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Birim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Halil GÖR
halilgor@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Arş. Gör. Ahmet HAMZAOĞLU
ahmethamzaoglu@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Arş. Gör. Mustafa GÖÇENOĞLU
mustafagocenoglu@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜNDOĞMUŞ
hakangundogmus@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BULUT
mehmetbulut@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER
ayhanguler@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Güven GÖK
m.guvengok@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk EŞSİZ
selcukessiz@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERDUMAN
alierduman@hakkari.edu.tr
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Arş .Gör. Mehmet Halil DORU
mhdoru@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Birim Koordinatörü
Öğr. Gör. Yunus BAŞARAN
yunusbasaran@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Öğr. Gör. Özden KAYA
özdenkaya@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
İnşaat
Öğr. Gör. Yunus ÖZKAN
yunusözkan@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
El Sanatları
Öğr. Gör. Murat ADIYAMAN
muratadıyaman@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Öğr. Gör. Seda AKKOÇ
sedaakkoc@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Bilgisayar Teknolojileri
Öğr. Gör. Adnan YOLDAŞ
adnanyoldas@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Elektrik ve Otomasyon
Öğr. Gör. Emre TANŞU
emretansu@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Elektrik ve Enerji
Öğr. Gör. Evren TAŞ
evrentas@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Veterinerlik
Öğr. Gör. Ferhat DEMİR
ferhatdemir@hakkari.edu.tr
Çölemerik MYO
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ERSALI
yusufersali@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO
Birim Koordinatörü
Öğr. Gör. İbrahim NAS
ibrahimnas@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Çevre Sağlığı, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, İlk ve Acil Yardım
Öğr. Gör. Yusuf DİLBİLİR
yusufdilbilir@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetler/Çocuk Gelişimi
Öğr. Gör. Davut AÇAR
davutacar@hakkari.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO
Yönetim ve Organizasyon/Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Öğr. Gör. Selçuk BİR
selcukbir@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO
Birim Koordinatörü
Öğr. Gör. Dilehan AVŞAR
dilehanavsar@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO
Muhasebe ve Vergi
Öğr. Gör. Hakan TANYILDIZ
hakan.tanyildiz@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO
Yönetim ve Organizasyon
Öğr. Gör.  Yasemin Aysu KÖKSAL
yasemin.aysu@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO
Ulaştırma Hizmetleri
Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
elifozturk@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Öğr. Gör. Burcu KELEŞ DALMAZ
burcukeles@hakkari.edu.tr
Yüksekova MYO
Bitkisel ve Hayvansal Üretimi
Öğr. Gör. Dilehan AVŞAR
dilehanavsar@hakkari.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu
Birim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ayşe SEVİMLİ
aysesevimli@hakkari.edu.tr