İkili Anlaşmalar
 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi              
 2. Adnan Menderes Üniversitesi                  
 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi                     
 4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi               
 5. Akdeniz Üniversitesi
 6. Amasya Üniversitesi                                
 7. Anadolu Üniversitesi                                  
 8. Ankara Üniversitesi  
 9. Artvin Çoruh Üniversitesi                           
 10. Atatürk Üniversitesi                                    
 11. Balıkesir Üniversitesi
 12. Batman Üniversitesi                                    
 13. Bayburt Üniversitesi
 14. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi                                   
 15. Bingöl Üniversitesi                                      
 16. Bitlis Eren Üniversitesi
 17. Bursa Teknik Üniversitesi                               
 18. Bülent Ecevit Üniversitesi                            
 19. Bozok Üniversitesi
 20. Celal Bayar Üniversitesi                               
 21. Cumhuriyet Üniversitesi                              
 22. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi       
 23. Çankırı Karatekin Üniversitesi                     
 24. Çukurova Üniversitesi                                  
 25. Dicle Üniversitesi                                         
 26. Dokuz Eylül Üniversitesi                              
 27. Dumlupınar Üniversitesi                              
 28. Düzce Üniversitesi                                        
 29. Erciyes Üniversitesi                                      
 30. Erzincan Üniversitesi
 31. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi               
 32. Fırat Üniversitesi                                          
 33. Gazi Üniversitesi                                          
 34. Gaziantep Üniversitesi                                
 35. Gaziosmanpaşa Üniversitesi                       
 36. Girne Amerikan Üniversitesi    
 37. Giresun Üniversitesi                   
 38. Gümüşhane Üniversitesi                              
 39. Hacettepe Üniversitesi                                 
 40. Harran Üniversitesi                                       
 41. Hitit Üniversitesi                                           
 42. Iğdır Üniversitesi                                          
 43. İnönü Üniversitesi                                         
 44. İstanbul Üniversitesi                                     
 45. Kafkas Üniversitesi                                       
 46. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 47. Karabük Üniversitesi                                    
 48. Karadeniz Teknik Üniversitesi                     
 49. Kastamonu Üniversitesi                                
 50. Kırıkkale Üniversitesi                                   
 51. Kırklareli Üniversitesi                                  
 52. Kilis 7 Aralık Üniversitesi  
 53. Kocaeli Üniversitesi                            
 54. Mardin Artuklu Üniversitesi                         
 55. Marmara Üniversitesi                                   
 56. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi                  
 57. Mersin Üniversitesi                                       
 58. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi  
 59. Munzur Üniversitesi            
 60. Mustafa Kemal Üniversitesi                         
 61. Muş Alparslan Üniversitesi   
 62. Namık Üniversitesi                
 63. Necmettin Erbakan  Üniversitesi                 
 64. Nevşehir Hacı Bektaş  Veli Üniversitesi       
 65. On Dokuz Mayıs Üniversitesi                      
 66. Ordu Üniversitesi                                          
 67. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi    
 68. Ömer Halisdemir Üniversitesi         
 69. Pamukkale Üniversitesi                                
 70. Sakarya Üniversitesi                                     
 71. Selçuk Üniversitesi                                       
 72. Siirt Üniversitesi   
 73. Sinop Üniversitesi                                    
 74. Süleyman Demirel Üniversitesi
 75. Şırnak Üniversitesi                         
 76. Trakya Üniversitesi                                       
 77. Uludağ Üniversitesi  
 78. Uşak Üniversitesi    
 79. Yalova Üniversitesi
 80. Yıldız Teknik Üniversitesi                           
 81. Yüzüncü Yıl Üniversitesi