Sonuçların Açıklanması
Gidilecek Yüksek Öğretim Kurumunun eğitim dili Türkçe ise başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamaları, gidilecek Yüksek Öğretim Kurumu kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veriyor ise öğrencilerin not ortalamaları ile birlikte yabancı dil puanları (not ortalaması ve dil puanının ayrı ayrı %50’sinin hesaplanıp toplanması ile elde edilen puan) dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Başvurular tamamlandıktan sonra Koordinasyon Ofisi tarafından Uygunluk Denetim belgesi hazırlanarak kazanan öğrenciler belirlenir. Sonuç en kısa sürede Üniversitenin ana sayfa ve Farabi Koordinasyon Ofisi sayfasında yayınlanarak duyurulur.

Farabi Değişim Öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerin işlemlerinin başlatılabilmesi için gidilecek yükseköğretim kurumunun ve öğrencinin bölümünün kendi olanaklarını da göz önüne alarak değişimi onaylaması gerekir.