Başvuru Tarihleri
Yükseköğretim kurumları Güz/Güz+Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez duyuru yayınlar. Bu duyuru 15 Mart tarihinden önce yayınlanır. Kesin başvuru tarihleri başvurular sırasında "Duyurular" menüsünde ve Hakkâri Üniversitesi'nin ana sayfasında ilan edilir.