Giden Öğrenci
FARABİ Değişim Programından Yararlanmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
1.Farabi Değişim Öğrencisi olarak seçildikten sonra üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü işlemlerinizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirecek ve yapmanız gerekenler konusunda sizi yönlendirecektir. Bunu bilerek Koordinatörlüğümüzle iletişim halinde olun ve her türlü iletişim bilgilerini not edin.
2.Değişim Öğrencisi seçildiğinizde istenecek ilk belge Öğrenci Başvuru Formu’dur. Form en kısa sürede elektronik ortamda doldurulduktan sonra Koordinasyon Ofisine teslim edilmelidir.
3.Değişimin gerçekleşmesinin uygun olduğunun gidilecek kurum tarafından onaylanması beklenir.
4.Öğrenim Protokolü belgesi öğrencinin değişim öğrencisi olduğunda üniversitemizde alması gereken dersleri ve gideceği kurumda alacağı dersleri (üniversitemizde alması gereken derslerin yerine sayılacaktır) gösterir.
Belge Farabi Bölüm Koordinatörü ile birlikte üç nüsha olarak hazırlanmalıdır. Gidilecek kurumda açılacak dersler ulaşılabiliyorsa kurumun internet sayfasından, derslere internet sayfasından ulaşılamıyorsa Farabi Bölüm Koordinatörü öncelikli olmak üzere Farabi Kurum Koordinatörlüğünün e-posta adresi veya telefon numaraları kullanılarak elde edilmelidir.
Öğrenim protokolü hazırlandıktan sonra öğrencinin bölüm başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. Öğrenim Protokolünde yer alan derslerin uygunluğu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanıp, belgedeki öğrenci ve bölüm koordinatörü imzaları tamamlandıktan sonra üç nüshası ofisimize Yönetim Kurulu kararının bir örneği de eklenerek ulaştırılmalıdır.
5.Öğrenim Protokolü Farabi Kurum Koordinatörünün imzasından sonra değişimin gerçekleştirileceği üniversiteye gönderilir. Gidilecek Yükseköğretim Kurumu belgeyi onaylandıktan sonra öğrenciyi kabul ettiğini belirten Kabul Belgesini hazırlayarak gönderir. Kabul Belgesinin bir örneği öğrencide bulunmalıdır.
6.Değişim başlamadan önce imzalanması gereken bir diğer belge Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi'dir. Farabi Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.
7.Öğrenciye değişimden önce Öğrenci Beyannamesi imza karşılığında verilir. Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi, öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir.
8.Bursun yatırılabilmesi için Halk Bankası Hakkari Şubesine vadesiz TL hesabı açtırdıktan sonra Hesap Cüzdanının fotokopisini Farabi Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
9.Öğrenci, katkı kredisini gitmeden önce kendi kurumuna yatırır.
10.Son kontrolleriniz ve burs işlemlerinizi tamamlamak için mutlaka Farabi Programı Koordinatörlüğüne uğrayınız.
11.Gideceğiniz yükseköğrenim kurumunda ders kaydı yaptıracağınızdan ilgili üniversitenin akademik takvimini inceleyin ve ders kaydını yaptırmadan önce gideceğiniz üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile görüşün.
12.Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 1 ay içinde yapmanız gerekmektedir. Bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka Hakkari Üniversite'sindeki bölüm koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Protokolü'nün değişiklik bölümünü doldurunuz, mutlaka gittiğiniz üniversitede onaylatınız ve Hakkâri Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörünüze posta yolu ile ulaştırınız.
Not: Tüm belgeleri web sitemizin belgeler kısmından indirerek doldurabilirsiniz.
Dönüşünüzde Yapmanız Gerekenler
Farabi değişim sürecinizi tamamladığınızda kalan bursunuzu alabilmek için ofise teslim etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları dönüşünüzden itibaren en geç 15 gün içinde teslim etmelisiniz. Süresi içinde belgelerinizi tam olarak teslim etmediğiniz takdirde, işlemleriniz geçersiz sayılır ve tarafınıza yapılan burs ödemelerinin geri iadesi istenir.
Aşağıda belirtilen evrakları tamamladıktan sonra Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
·Gidilen üniversitede kalınan süreyi gösteren, Öğrenci Katılım Belgesi. Bu belge karşı üniversiteye vardığınız gün ve ayrıldığınız gün ayrı ayrı imzalatılıp, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge teslim edilmelidir.
·Nihai Rapor. Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.
·Gitmiş olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösteren Not Çizelgesi (transkript).
·Kişisel izlenim raporu, Farabi sürecinizi ve izlenimlerinizi aktaracağınız bir rapor olmalı.