Gelen Öğrenci
Öğrenciler, Hakkâri Üniversitesinin diğer Yükseköğretim Kurumları ile yapmış olduğu Farabi Değişim Protokolleri kapsamında bir ya da iki yarıyıllığına öğrenimlerini üniversitemizde devam ettirebilirler. Üniversitemize Farabi Değişim Programı çerçevesinde gelecek öğrencilerde aşağıdaki koşulların bulunması beklenir:
1.Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
2.Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması,
3.Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,5 olması,
4.Eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dilde olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı puanının en az 60 olması beklenmektedir.
Not:
Bir bölüme fazla başvuru olması halinde ilgili bölümün eğitim-öğretim olanakları dikkate alınarak kabul işlemi gerçekleştirilir.
Başvurular Nasıl Yapılır?
·Öğrencilerin başvuruları eğitim gördükleri üniversitenin Farabi Koordinatörlüğünce son başvuru tarihinden önce üniversitemize iletilir. (Teslim edilmesi gereken belgeler için Farabi Koordinatörlüğünüzle iletişime geçin).
·Gerekli belgeler tamamlandığında ve kabul için olanaklar uygun görüldüğünde Kabul Belgesi hazırlanarak bir adedi öğrenciye verilmek üzere Farabi Koordinatörlüğüne iki adedi iletilir.
Değişim Tamamlanmadan Önce Yapılması Gerekenler
 ·Katılım Belgesi*: Koordinatörlüğümüzce hazırlanacak olan ve öğrenim gördüğünüz süreyi de içeren Öğrenci Katılım Belgesi’ni almayı unutmayın.
·Nihai Rapor*: Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.
 ·Gitmiş olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösteren Not Çizelgesi (transkript).
 ·Kişisel izlenim raporu*: Farabi sürecinizi ve izlenimlerinizi aktaracağınız bir rapor olmalı.

* Not: Bu belgeleri değişimin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içerisinde kendi yükseköğretim kurumunuza teslim etmelisiniz