2020-2021 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları Başladı.

04.03.2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı başvuruları başladı.
 
Başvuru Tarihleri: 04 Mart – 20 Mart 2020 

Başvurular, üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun web sayfasında yer alan İkili Anlaşmalar başlığında yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.
Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Farabi Öğrenci Değişim Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 
NOT: Gitmek isteyen öğrencilerimiz gerekli belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru Koşulları
 
* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4.0 olması,
* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar.

Farabi Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince öğretim üyesi hareketliliği programı başvurusu alınamamaktadır.
 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Kapsamında;
 
a) Değişim programına katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesi, YÖK Yürütme Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
 
 
 
Bilgilerinize Sunulur.