2019-2020 Akedemik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları Başladı.

20.02.2019
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı başvuruları başladı.
 
Başvuru Tarihleri: 01 Mart – 22 Mart 2019 

Başvurular, üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun web sayfasında yer alan “İkili Anlaşmalar” başlığında yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.
Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Farabi Öğrenci Değişim Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 adet Fotoğraf
  • 1 adet Onaylı Transkript
  • 1 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurmanız zorunludur.)
  • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)
 
NOT: Gitmek isteyen öğrencilerimiz gerekli belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru Koşulları
 
* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4.0 olması,
* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar.

Farabi Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince öğretim üyesi hareketliliği programı başvurusu alınamamaktadır.
 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Kapsamında;
 
a) Değişim programına katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesi, YÖK Yürütme Kurulu'nun 06.02.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
 
 
 
Bilgilerinize Sunulur.