2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Prog. Başvuruları Başladı

26 Şubat 2018
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı başvuruları başladı.
 
Başvuru Tarihleri: 01 Mart – 15 Mart 2018 

Başvurular, üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun web sayfasında yer alan İkili Anlaşmalar” başlığında yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.
Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Farabi Öğrenci Değişim Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Fotoğraf
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurmanız zorunludur.)
  • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)
NOT: Gitmek isteyen öğrencilerimiz gerekli belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru Koşulları
 
* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,
* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar.

Farabi Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince öğretim üyesi hareketliliği programı başvurusu alınamamaktadır.
 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Kapsamında;
 
a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700,00 TL, 
 
ÜNİVERSİTE LİSTESİ
1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI
2
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN
3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN
4
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT
5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL
6
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS
7
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN
8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE
9
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR
10
 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN
11
 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ
12
 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
MUŞ
13
 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT
14
 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK
 
b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500,00 TL olarak belirlenmesi, YÖK Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
 
Bilgilerinize Sunulur.