Erasmus+ Personel Hareketliliği Çağrısı

05.08.2021
2020-2023 Proje Dönemi (2020-1-TR01-KA103-087754 Nolu Sözleşme) Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak online başvuru sistemi ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 
Online başvuru yapmak için tıklayınız.
 
Personel Seçimi Değerlendirme Ölçütleri için tıklayınız.
 
Başvuru Tarihleri: 06 Ağustos 2021 - 10 Eylül 2021 Saat 23.59
  • Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (ders yükü olan) kadrosunda olan öğretim elemanları yararlanabilecektir.
  • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden, İdari Personel ile Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (ders yükü olmayan) kadrosunda olan akademik personel yararlanabilecektir.
  • Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. 2020-1-TR01-KA103-087754 Nolu Sözleşme'nin Personel Hareketliliği kontenjanları:
Ders Verme Hareketliliği: 6 personel 
Eğitim Alma Hareketliliği: 6 personel (İdari:4, Akademik:2)
  • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine katılacak İdari Personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca İngilizce dilinde sınav düzenlenecektir. İdari personelin Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ibraz etmesi durumunda ilgili puanı değerlendirmeye alınabilecektir. Akademik personelden Yabancı Dil Sınav Puanı Belgesi alınacaktır.
  • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı yükseköğretim kurumları listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasının İkili Anlaşmalar bağlantısından ulaşılabilir. Personel Ders Verme Hareketliliği kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmamaktadır.
  • İdari Personel için Yabancı Dil Sınavı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 16:00'da yapılacaktır. Yabancı Dil Sınav sonuçları daha sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.
  • Değişim faaliyeti Asil adaylar için en erken 20 Eylül 2021 tarihinde başlar, en geç 17 Haziran 2022 tarihinde sona erer. (Karşı kurumdan alınacak davet mektupları belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak talep edilmelidir.). 17 Haziran 2022 tarihine kadar süreçleri tamamlamayan asil adayların hakkı yedek adaylara geçecektir. Asil ve yedek adayların hareketliliği tamamlayacağı son tarih 31.05.2023’tür.
  • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir.
  • Personel hareketliliği faaliyetleri azami 5 gün olarak planlanmalıdır. Seyahat için de 2 gün hibe verilecektir. Hareketlilikler, 5 gün faaliyet 2 gün seyahat olmak üzere toplamda 7 gün üzerinden hibelendirilecektir.
 
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 
Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 
HİBE DESTEĞİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde harcırah ve seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 
Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük Hibe Miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
153
2. Grup Program Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
136
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya
119


Bilgilerinize Sunulur.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Değerlendirme Ölçütleri
İndir