2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Nihai Sonuçlarına yapılan itiraz değerlendirme sonuçları

04.06.2021
03.06.2021 tarih, 03 sayılı kurul kararı gereğince 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Ve Staj Hareketliliği sonuçlarına yapılan itirazlar Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup 20.05.2021 tarihinde yayınlanan sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir. İlgili tarihli liste geçerli olacaktır.
Bilgilerinize sunulur.