Erasmus+ Personel Har. Başvuruları Başladı

21 Ocak 2019
2018-2020 Proje Dönemi Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak Dış İlişkiler Ofisine (Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü) başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. 
 
Personel seçimi Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri: 28/01/2019-18/02/2019
Başvuru Yeri       : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü / Dış İlişkiler Ofisi
  • Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (uzmanlık alanları hariç) kadrosunda olan öğretim elemanları yararlanabilecektir.
  • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden, İdari Personel ile Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (uzmanlık alanı gerektiren) kadrosunda olan akademik personel yararlanabilecektir.
  • Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. 2018-2019 Akademik Yılı Personel Hareketliliği için;
Ders Verme Hareketliliği  :  5 personel
Eğitim Alma Hareketliliği  : 4 personel (İdari:3, Akademik:1)
 
  • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine katılacak İdari Personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca İngilizce dilinde sınav düzenlenecektir. Akademik personelden Yabancı Dil Sınav Puanı çıktısı istenecektir.
  • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı Üniversite listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasının İkili Anlaşmalar bağlantısından ulaşılabilir. Personel Ders Verme hareketlilikleri kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmamaktadır.
  • İdari Personel için Yabancı Dil Yazılı Sınavı 25 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır. Yabancı Dil Sınav sonuçları daha sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.
  • Değişim faaliyeti en erken 1 Mart 2019 tarihinde başlar, en geç 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erer. (Karşı kurumdan alınacak davet mektupları belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak talep edilmelidir.)
  • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir.
  • Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi azami 5 gün olarak planlanmalıdır. Seyahat günleri için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Faaliyetler 5 gün üzerinden hibelendirilecektir.
 
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

PERSONEL EĞİTİM ALMA / DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı)-Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
·   Eğitim Alma Başvuru Formu
·   Ders Verme Başvuru Formu
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi
4. KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL Yabancı Dil Belgesi (Akademik Personel İçin)
5. Hizmet Belgesi

HİBE DESTEĞİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde harcırah ve seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
6.2. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
153
2. Grup Program Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
136
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye  
119


Bilgilerinize Sunulur.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Değerlendirme Kriterleri
İndir