Misyon & Vizyon
MİSYON

1. Birimlerin akreditasyonla ilgili çalışmalarına rehberlik etmek.
2. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanlıklarında toplantılarının takibini yapmak.
3. Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına destek vermek.
4. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmek.
 
VİZYON
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana
özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp
karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecinin sağlanmasına destek olmak.