Öğretim Elemanı Formları
Öğretim Elemanlarına ilişkin formlar
Doküman İşlem
Ders Muafiyet Formu Önizle
İndir
Hatalı Not Dilekçe Formu Önizle
İndir
İntibak Formu Önizle
İndir
Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu Önizle
İndir
Sınav Sonuç Bildirim Formu Önizle
İndir
Telafi Ders Formu Önizle
İndir
Yoklama Formu Önizle
İndir