Öğretim Elemanı Formları
Öğretim Elemanlarına ilişkin formlar
Doküman İşlem
Ders Muafiyet Formu
İndir
Hatalı Not Dilekçe Formu
İndir
İntibak Formu
İndir
Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
İndir
Sınav Sonuç Bildirim Formu
İndir
Telafi Ders Formu
İndir
Yoklama Formu
İndir